Alternative preparationAlternativ förberedelse

Alternative preparation

It’s time for me to tell you how I got into shape in an alternative way that might be contrary to any myth or belief.

Before the Tammerpokalen 2013, I had a structured plan on exercise and dieting. Just a disclaimer, everyone’s body is different so this regime might not necessarily work for everyone like it did for me. Speaking of which, I don’t know of anyone who would recommend this diet…….I went a little crazy with it.

In October 2012, I decided to start training again, in preparation for the competition in 2013, after a 5 year break. I was out of shape in more ways than one and I wouldn’t want to break the details of this because, well, it’s less interesting. Trust me.

My first session consisted of a couple of exercises that all involved the holding, carrying, lifting (you get the idea) of a 20Kg rod.

 • Bench press 1 * 20
 • Press behind neck 1 * 20
 • Bicep curls 1 * 20
 • Triceps press 1 * 20
 • Deadlift 1 * 20 with 2, 20Kg rods= 40 kg
 • Squat 1 * 20 with 2, 20Kg rods=40 kg

Given the poor shape I was in, I soon left the gym for home…….staggering. Completely exhausted!

This routine lasted for 2 weeks and every day after a workout, my muscles clamped up together with excruciating cramps. I wondered why I was even doing this to myself. I mean, sore muscle, body cramps and never ending pain, is not exactly anyone’s cup of tea, is it? But shame on those who give up……. I got into the drill, eventually getting used to it. Needless to say that the routines became more extensive.

In November, I received a message from Anders Graneheim about competing in Tammerpokalen because it would take place in the same building as I did my first competition in 1981, 32 years ago. Captured by the moment I replied “yes, of course!”

So for pure training purposes, the body began to respond in an incredible way and I was getting more and more psyched to manage the diet and workout program so as to get in shape, all in readiness for the Tammerpokalen.

The thing is that at the time I weighed about 93 kg, overweight by approximately 25 kg, I thought myself that it was around 10, but realized too late that my initial calculation was entirely wrong. Wrong but 13.

I really wanted to prove to myself (and to some degree, others) that it is possible to come back, and not only come back but to do it with a diet option. I had no great desire to diet on boiled chicken, rice, tinned tuna and other “boring” food so I decided to get a diet plan that I would enjoy.

The fundamentals of the diet, Prot Hol diet (protein+ wine/alcohol= Prot Hol) as I chose to call it, was as follows:

 • I like wine and had before I started with project Tammerpokalen, a consumption of approximately ½ – 1 bottle of wine was part of my day. I smoked and still smoke half a pack to a 1 full pack of cigarettes a day. I ate what was available starting the day with a cup of coffee that would settle my belly for a couple of hours until lunch, where I would look for something a little heavier or eat what was available. Availability doesn’t mean healthy.  My way of life is to enjoy each day as it comes and wine + food was a way of doing so.

I decided then to enjoy the day as much as it did, and for me food and drink (wine) is such a way. ‘My life was still sufficiently muddled, so why would want to add extra ‘pressure’ to myself?’ I reasoned with myself.  I worked for about 12 hours a day until the day of the competition. In addition to other challenges that I do not want to go into here and now.

By New Year of 2013, I weighed about 100 kg, with an improved physique, a slightly adjusted diet where became more careful with food and added on supplements to my daily diet. However, I continued with my bottle of wine a day.

In February 2013, I decided to record my workout program in a time sheet on Ms Excel, working out how much fat I need to lose to get to my end goal. At the end of the day, everything does add up in Math. So according to my calculation of intake and exercise, I would know how much fat I needed to burn once I sat on the bike.

In autumn and spring, I made four trips abroad where my routine training was suffering, not to mention the interruption my daily diet experienced.

I went to the competition weighing approximately 87 kg, in a ‘state’ where I would have needed an additional 4 weeks of dieting and vigorous workout. This, I realized about 6 weeks before competition day. With the time and effort that I had put into the preparation of the competition, I decided to go as I was, do as was required of me and I must say, I am quite proud of the results. Yes, I am. In as much as I failed miserably on dieting.

However, with the following conditions, I think I succeeded amazingly well, so here are all in the summary:

 • I drank my wine daily until one week before the competition.
 • I started with a 25kg overweight and ended with a competition overweight of approximately 4-5 kg.
 • I began my training after a break of about 5 years.
 • I smoked my pack of cigarettes daily.
 • I did about 12hr shifts a day at work until competition day.
 • I traveled to Spain and to Kenya twice to each country. My routine workout was interrupted and my poor dieting deteriorated.
 • Mathematical calculation of the required weight loss with activation from April 1. A miss calculation of approximately 4-5 kg.
 • Began practicing posing ½ weeks before competition. However, I had drawn up the schedule and memorized the routine.

Ok. I may have come in better form

 • If I trained better
 • If I have quit the alcohol
 • If I started with aerobic activity in good time
 • If I renounced my travels
 • If I ate better (boiled chicken and rice) from January
 • Maybe I would have had the perfect shape if I lived as an ascetic (one with self-discipline).

Maybe, maybe, maybe, maybe……maybe if I had a better routine with my diet and workout, I would have gotten the best results. But I do feel good about the accomplishment. I guess it was all written in the stars.

So, it is possible to get in shape, just as you like.

So, it is possible to reach your goals if you ‘plan and dare’.

You can go your own way, despite what others think and say.

It is possible, everything is possible.Alternativ förberedelse

Ja, så har tiden kommit för mig att berätta om hur jag på ett alternativt sätt lyckades att döda myten om hur man kommer i form. Detta som jag skriver ner nu är hur jag la upp min träning och diet inför Tammerpokalen 2013. Jag vill redan nu passa på att säga att det ingenting jag förordar, tvärtom, men utifrån mina förutsättningar och min situation så valde jag tillvägagångssättet. Det fungerade för mig, inte säkert det fungerar för andra och igen, det är ett sätt som ingen vid sina sinnens fulla bruk skulle rekommendera, och jag skulle tro att många hyser starka tvivel på att detta verkligen var den diet jag höll.

I oktober 2012 så fick jag tanken på att sätta igång med träningen igen efter ett uppehåll på cirka 5 år. Jag var ur form på mer än ett sätt, faktorerna som låg till grund för detta är mindre intressant.

Första passet bestod i princip av att enbart använda stången, 20 kg, och genomföra basövningar såsom:

 • Bänkpress 1*20
 • Press bakom nacke 1*20
 • Bicepscurl 1*20
 • Tricepspress 1*20
 • Marklyft 1*20 med 40 kg
 • Benböj 1*20 med 40 kg

Med tanke på den usla form jag var i så gick jag hem, nej stapplade hem helt slut, och då menar jag helt slut.

Detta program varade under de 2 första veckorna och jag var precis lika slut varje pass och kroppen skrek av träningsvärk. Men skam den som ger sig. Träningsmängden ökades förstås och till slut var jag tillbaka i ett program enligt gängse normer.

I november så fick jag ett meddelande från Anders Graneheim om att ställa upp i Tammerpokalen eftersom den skulle gå av stapeln i samma lokaler som jag gjorde min första tävling 1981, 32 år sedan, och fångade av stunden så svarade jag ”Självklart!”

Så rent träningsmässigt så började kroppen svara på ett otroligt sätt och jag blev mer och mer taggad att kanske lyckas komma i form.

Till saken hör att jag vid tillfället vägde cirka 93 kg med en övervikt på cirka 25 kg, jag trodde själv att den låg på cirka 10, men insåg alltför sent att min beräkning var helt åt skogen.

I samma stund så ville jag också bevisa för mig själv och kanske andra att det går att komma tillbaka, och inte bara komma tillbaka utan att göra det med en diet som var alternativ. Jag hade ingen större lust att dieta på kokt kyckling och ris, tonfisk på burk och annan ”tråkig” föda utan sa till mig själv att jag skulle njuta så gott jag kunde av min tid under dieten och ha så kul jag kunde.

Jag har blivit kallad för mycket, av både nära och kära som av andra, kanske med visst fog men jag har alltid gått min egen väg, följt min egen dröm och oförtrutet jobbat på mitt sätt.

Grundförutsättningarna för dieten, protholdieten har jag valt att kalla den, var alltså följande:

 • Jag tycker om vin, och hade innan jag började med projekt Tammerpokalen, en konsumtion på cirka ½ – 1 flaska vin om dagen. Jag rökte och fortfarande röker ett paket cigaretter om dagen, jag åt vad som fanns tillgängligt och startade dagen med en kopp kaffe, för att sedan vänta till lunch för att hitta något som passade eller fanns till hands.

Jag bestämde mig alltså för att njuta av dagen så mycket det gick, och för mig är mat och dryck (vin) ett sådant sätt. Min tillvaro var ändå tillräckligt rörig för att jag skulle ytterligare sätta press på mig själv. Jag arbetade bland annat cirka 12 timmar om dagen fram till tävlingsdagen, utöver andra faktorer som jag inte vill gå in på här och nu.

Vid nyår vägde jag cirka 100 kg, med en förbättrad fysik, och med en något justerad diet där jag blivit mer noga med maten och med kosttillskott. Dock fortsatte jag med min flaska vin om dagen.

I februari så slog jag upp Excel arket i datorn och räknade ut hur mycket jag behövde gå ner i fett för att nå den formen jag ville ha. Jag anser nämligen att allt hamnar om matematik, och enligt min uträkning om intag och förbrukning så skulle jag sitta på cykeln eller gå efter ett givet schema för at förbruka de kilon jag ville.

Under hösten och våren så gjorde jag också 4 utlandsresor där träningen blev något lidande och där dieten inte alls höll måttet på vad som brukligt är för en som förbereder sig för en tävling.

Sammanfattningsvis så kom jag till tävlingen vägandes cirka 87 kg, i en form där jag skulle ha behövt ytterligare 4 veckors diet på. Detta insåg jag cirka 6 veckor innan tävling, men nu hade jag redan bestämt mig och redan lagt ner så mycket tid så det fick i princip bli som det blev, och själv är jag synnerligen nöjd med resultatet även om andra kan tycka att formen var en skam för sporten och att jag misslyckades kapitalt med dieten.

Men med följande förutsättningar så tycker jag att jag lyckades otroligt väl, så här kommer allt i sammanfattning:

 • Drack mitt vin dagligen fram till en vecka före tävlingen.
 • Började med en övervikt på cirka 25 och slutade med en tävlingsövervikt på cirka 4-5 kg.
 • Började min träning efter uppehåll på cirka 5 år.
 • Rökte mitt paket cigaretter dagligen.
 • Jobbade cirka 12 timmar om dagen fram till tävlingsdagen.
 • Olika skäl gjorde att jag reste till Spanien 2 gånger och till Kenya 2 gånger. Lidande träning och dålig tävlingsdiet.
 • Matematisk uträkning av behövlig viktnedgång med aktivering första april. En misskalkyl på cirka 4-5 kg.
 • Började öva posering ½ vecka innan. Dock hade jag ritat upp schemat och memorerat rutinen.

Ok:

 • Jag kanske kommit i form om jag tränat bättre
 • Jag kanske kommit i form om jag avstått alkoholen
 • Jag kanske kommit i bättre form om jag börjat med aeroba aktiviteten tidigare
 • Jag kanske kommit i bättre form om jag avstått mina resor
 • Jag kanske hade prickat formen perfekt om jag ätit kokt kyckling och ris från januari
 • Jag kanske hade prickat formen perfekt om jag levt som en asket

Men det är bara kanske, och inte säkert, eftersom jag troligtvis inte mått lika bra som jag gjorde under hela tiden, och kanske inte orkat hela vägen fram. Men det står skrivet i stjärnorna.

Det går att komma i form, bara man vill.

Det går att nå sina mål bara man planerar och vågar.

Det går att gå sin egen väg, trots vad andra tycker och säger.

Det går, allt är möjligt.