Quantity gives qualityKvantitet ger kvalitet

IMG_1408[1]

Quantity produces quality

Today we will take up a topic that many would consider controversial how I think that quantity produces quality.

Let me show you examples of where many sellers say that they would rather have quality customer visits than quantitative. I think it’s a lot of bullshit. What is the quality of customer visits? According to me its customer visits that give an order, period.

According to many sellers, the time given to a customer is equal to quality. In other words, the longer the seller stays with a customer, the better the quality, according to them. Quality of customer visits is for them to give orders in the shortest possible time while at the same time making sure that customers are fully satisfied with the service provided.

If for example you currently have 8 customer visits a day and you probably will sell to half of them then it gives you a hit rate of 50%. If every customer visit gives you an average of 2000 dollars, you have a daily income of 8000 dollars.

If you get 10 visits to the same hit rate and with the same average amount this would provide you in simpler terms,  10,000 dollars a day. That is, a 25% revenue growth on a 25% increase in quantity.

The above examples are a clear indication that increase in quantity gives an increase in quality.

The budget that you have is built on money making visits.  If your budget is the tampered with then you have the following alternative to sort out your running capital:

• Increase the value of orders per customer
• Increase hit rate in the number of orders taken
• OR (and) increase the number of visits, which according to me is the easiest way.

Which one is the easiest for you?

It is important to remember with this assertion that after a while, the effect of your quantity increases could be that you might have to go down in quantity. The more qualitative visits you get, (money making visits), the less quantitative visits will you have time to for. This may cause you to go back to your eight visits a day but with a higher hit rate or a higher order value.

Do you have a new district or area you need to make many visits as you build up your qualitative visits? If so, maybe you should do up to a 15 visits a day at the beginning to eventually land on the 8 which is the goal, but with a better outcome. Quantity produces quality.

Let’s say that the above estimate eventually becomes a reality and, landing with eight customer visits, but end up selling to five of them then you have a hit rate of 62.5%. We assume that the order value is the same as you have through this $10,000 a day.

To show another example of the subject, I want you to compare your customer visits with training. So, if your gym training sessions three times a week give you certain results then for better results, doesn’t it make sense to train up to 5 times a week for better results.

Gear up, the higher the gear the faster you will reach your goal.IMG_1408[1]

Kvantitet ger kvalitet

Jag kommer denna gång att ta upp ett något kontroversiellt ämne, vad ovanligt, nämligen att kvantitet ger kvalitet.

Låt mig visa exempel på detta då många säljare går ut med att säga att de hellre vill ha kvalitativa kundbesök än kvantitativa. Enligt mig så är det en massa skitsnack för att slippa nöta skosulor. Vad är kvalitativa kundbesök? Enligt mig så är det kundbesök som ger en order, punkt slut.

Enligt många säljare är tiden hos kund lika med kvalitet. Med andra ord ju längre säljaren stannar hos kund, desto bättre kvalitet enligt dem. Skitsnack igen enligt mig. I många fall går denna förlängda tid hos kund åt till att dricka kaffe och snacka skit, vilket enligt mig inte är kvalitet. Jag upprepar, kvalitativa kundbesök är för mig besök som ger order på kortast möjliga tid, tillsammans med att kunden är nöjd och får vad den vill ha.

Så, om Du för exempel idag har 8 kundbesök per dag där Du säljer på hälften så ger det en hit rate på 50%. Om varje kundbesök ger i snitt 2000 kronor har Du en daglig intäkt på 8000 kronor.

Skulle Du nu göra 10 besök med samma hit rate och med samma snittsumma så ger det med en enkle matematik 10000 kronor om dagen. Det vill säga en 25% intäktsökning på en 25% kvantitetsökning. Alltså har kvantitetsökningen gett en kvalitetsökning.

Budgeten som Du har bygger på att Du har kvalitetsbesök som ger intäkter. Om Du missar Din budget så har Du enligt mig följande alternativt för att nå Din budget:

  • Öka ordervärdet per kund
  • Öka hit raten på antal tagna order
  • ELLER (och) öka antalet besök, vilket enligt mig är det enklaste sättet.

Vad är enklast för Dig?

Viktigt att tänka på med detta påstående är att efter ett tag så blir effekten av Din kvantitetsökning sådan att Du kanske måste gå ner i kvantitet. Desto mer kvalitativa besök Du får, det vill säga besök som ger order, desto mindre kvantitativa besök kommer Du ha tid att göra, också det ren matematik, vilket slutligen kanske leder till att Du landar på Dina 8 besök om dagen men med en högre hit rate eller ett högre ordervärde.

Har Du ett nytt distrikt eller område MÅSTE Du göra många besök eftersom Du bygger upp kvalitativa besök. Här kanske Du ska göra upp till en 15 besök om dagen i början för att med tiden landa på de 8 som är målet, men med ett bättre utfall. Kvantitet ger kvalitet.

Säg att Du med tiden landar på 8 kundbesök men säljer till 5 av dem så har Du en hit rate på 62,5%. Vi förutsätter att ordervärdet är detsamma så har Du genom detta 10000 kronor om dagen. Kvantitet ger alltså kvalitet.

För att visa ett annat exempel på att kvantitet ger kvalitet vill jag att Du jämför Dina kundbesök med träning. Alltså, om Du tränar 3 gånger i veckan ger det ett visst resultat. Skulle Du öka träningsdosen till 5 gånger i veckan kan jag garantera att resultatet blir ett annat, med all största sannolikhet ett bättre sådant. Här ger även kvantitet kvalitet.

Växla upp, ju högre växel desto snabbare kommer Du fram.