3 weeks…3 veckor…Wiki 3…

micael-tanzborn-beemte-31

3 weeks

Studies have shown that it takes about three weeks of hard work to break a bad habit and create a new thought process, new behavioral trends and a completely transformed person.

So 3 weeks of nothing but patience and hard work.

No matter what your goals are, you should allow for time to achieve desired results.

In the excitement of finding a goal or the opportunity of development, you get on a higher tangent of energy that would obviously mean you were expecting immediate results. Because of this, it becomes even more important and tangible that you follow PPSR, which I explained in a previous post. When you decide which is the most important step and foundation for everything, your journey begins.

3 weeks. 3 WEEKS!!!

For you to embrace this and realize the extent of all this, I’ll give you some tips so you can implement them in your life or basically think about them.

So if you are used to putting your right shoe on first, then the left foot, you will realize that to change this habit you have to be aware of it and think hard about it. In equal measure, this goes for all other changes in your life. The point of this post is not to discourage you from starting the process of change, but tells you what you need to do and what you should think about. Habits are usually automatic and it is up to you to change settings for the autopilot to get the results you expect. In other words, do not give up, if you feel that you fail in your attempts the first time you have the timeline of 3 weeks in front of you.

3 weeksThe image above depicts how one can start change today while remembering to preserve the beginning of the journey forward to the goals you have set keeping into mind that your 3 week deadline doesn’t close. Instead of going big and sometimes superhuman on change before your three weeks are out, consider the points below.

• Determine the habit, thought or behavior to be changed.
• Write down how and what is required of you.
• Review PPSR and write down what you come up to the action plan.
• Consider the timeline of 3 weeks.
• ACTION! Start now, don’t postpone for tomorrow on what you can start today.

What you do and start today is the foundation of what you show and illustrate tomorrow.
There is no contradiction between success versus failure, because success is not stopping despite the fact that you fail some times. If you only missed the success merely then you haven’t failed.

Do not let fear stop you, ask yourself before you take a big step towards change and development “What’s the worst that could happen?” and “What is the best thing that can happen?”
Usually your fear is that nothing will happen, but remember that nothing out of nothing is still nothing and that something out of nothing is more than nothing, it’s actually a great thing.

I know that you can do it, and I want you to believe that too. Anticipate success and pick up your resources, or “borrow” resources from a friend, and consider that the small things that you do will make the big difference.micael-tanzborn-beemte-31

Tre veckor.

Studier har visat att det tar cirka tre veckor av hårt arbete att bryta en ovana.

Det tar alltså tre veckor av hårt slit att forma en ny vana.

Med andra ord tre veckor av möda att skapa en ny tanke, ett nytt beteende en förändring.

Vad jag vill ha sagt med detta är att oavsett om Du har bestämt Dig, beslutat Dig och föresatt Dig att nu ska det till en förändring för att Du vill skapa utveckling, vill jag påpeka och upplysa Dig om tiden i denna förändringsprocess.

3 veckor. TRE veckor.

Det vill säga att oavsett vad Du har för mål eller vad Du vill uppnå med förändringen så ska Du räkna med ledtiden. Oftast i all upphetsning av att funnit ett mål eller att ha förutsatt sig att skapa en förändring så går man igång med stor kraft och förväntar sig omedelbar utdelning. Det är på grund av detta jag vill ta upp just detta faktum av tiden det tar och tidslinjen förknippad med förändringsarbetet.

På grund av detta så blir det än mer viktigt och påtagligt att Du följer PFSR, som jag gått igenom i ett tidigare inlägg, för när Du bestämt Dig, vilket är det viktigaste steget och grunden till allt, det vill säga målet med Din resa, är det så dags för arbetet, varje dags slit, varje veckas arbete i just detta förändringsarbete och denna process.

Tre veckor.

För att Du ska ta till Dig detta och för att Du ska inse vidden av detta vill jag ge Dig ett tips så att Du tar till Dig just detta med att det tar 3 veckor. Du kan göra det parallellt eller ha det i åtanke, det viktiga är att Du minst tänker på det.

Säg att Du idag när Du tar på Dig skorna börjar med att ta på Dig höger skon. Helt plötsligt ska Du börja med vänster skon. Så under en period kommer Du att märka att vanans makt kräver att Du tänker på vad och hur Du gör i detta förändringsarbete. Vanan gör att Du vill ta på börjar med att ta på Dig höger skon, och av Dig fordras det nu en påtalad tanke, ett genomtänkt beslut i att ändra från höger till vänster. I lika hög grad gäller detta Din andra förändring Du har beslutat Dig för.

Meningen med detta inlägg är inte att avskräcka Dig från att påbörja förändringsarbetet utan upplysa Dig om vad Du behöver göra och vad Du ska tänka på.

Vanor går oftast på automatik, och här är det upp till Dig att ändra på inställningarna för denna autopilot för att få det resultat Du förväntar Dig. Med andra ord, ge inte upp, om Du känner att Du misslyckas i Dina försök den första tiden, utan ha tidslinjens 3 veckor klart och tydligt framför Dig.

3 veckor

Jag vill genom ovanstående bild visa Dig hur Du idag kan starta förändringen och med den också börja färden framåt till det mål Du satt upp. Samtidigt är det en bild där jag visar att genom att åstadkomma en liten förändring redan idag gör att Du slipper den stora förändringen som krävs innan deadlinen har gått ut. Alltså, börja idag med en liten förändring istället för att göra en stor och ibland övermänsklig förändring innan slutdatumet, när målet ska vara nått.

Det Du gör och påbörjar idag är grunden för av Du visar och uppvisar imorgon.

Här är vad Du bör göra för detta:

  • Bestäm vilken vana, tanke eller beteende som ska förändras.
  • Skriv upp hur och vad som krävs av Dig.
  • Gå igenom P F S R och skriv ner vad Du kommer fram till för åtgärdsplan.
  • Betänk tidslinjen på 3 veckor.
  • KÖR! Börja nu, skjut inte upp till imorgon vad Du kan börja med idag.

Det finns ingen motsats i att lyckas kontra att misslyckas, eftersom att lyckas är att inte ge upp trots att Du misslyckas. Du har missat att lyckas bara, så egentligen så har Du inte misslyckats.

Låt inte rädslan hindra Dig, utan fråga Dig ”Vad är det värsta som kan ske?” och ”Vad är det bästa som kan ske?”

Oftast är man rädd för att ingenting sker, men tänk på att ingenting av ingenting är fortfarande ingenting och att någonting av ingenting är mer än ingenting.

Jag vet att Du klarar det, och jag vill att Du ska veta det också. Förutsett framgång och plocka fram Dina resurser eller ”låna” resurser från någon närstående, och betänk att den lilla skillnaden gör den stora skillnaden.Wiki 3

Tafiti zinaonesha kwamba inachukua angalau wiki tatu kuweza kubadili tabia ya zamani  na kuweza kuanza na malengo na mwonekano mpya, tabia mpya kuanza maisha mapya kama mtu mpya.

Kwa hiyo wiki 3 uvumilivu na kazi kwa bidii.

Haijalishi malengo yako ni yapi, unatakiwa kujipa muda wa kupokea mabadiliko unayotarajia.

Katika kupata lengo au fursa ya mafanikio, unajikuta unatumia nguvu sana mwilini, hii inamaanisha ulitarajia matokeo ya haraka. Kwa sababu ya hili ni muhimu sana kufuatilia PPSR, ambayo tumeshaielezea katika kurasa zilizopita. Ukiwa umeshaamua hatua ipi ni msingi wa kila kitu, safari inaanza sasa.

Kwako kuweza kufanikisha hili, ninakupa mbinu katika maisha yako, zifikirie.

Kama umeshazoea kuanza kuvaa kiatu cha mguu wa kulia kwanza, halafu kiatu cha kushoto, ili kuweza kubadilisha tabia hii ni lazima ufanye kazi kubwa na kufikiria sana. Katika hali sawa na hii, inakuwa sawa katika mabadiliko yote katika maisha yako. Lengo la posti hii sio kukukatisha tamaa katika kupitia/kufanya mabadiliko, bali ni kukuambia mambo ambayo unatakiwa kuyafikiria na kuyafanya. Tabia ni kitu cha asili hivyo ni wewe kuamua kuchukua hatua kubadili ili kupata matokeo unayoyatarajia. Kwa lugha nyingine ni kwamba usikate tamaa, kama unahisi umekosea, bado una muda wa wiki tatu mbele yako.

Mchoro ufuatao unaonesha historia yako iliyopita.

Na sasa uko tayari kuandika historia yako ya kesho.

Unafanya nini leo kupata mabadiliko yanayotakiwa

Kupata maendeleo ya kesho?

Unatakiwa ufanye nini?

Mchoro hapo juu unaonesha jinsi ambavyo mtu anaweza kuanza kubadilika leo huku akikumbuka malengo aliyojiwekea mbele, kumbuka kwamba muda wa wiki 3 bado haujaisha. Badala ya kufanya mambo makubwa katika mabadiliko kabla ya wiki tatu kwisha, jaribu kufuatilia pointi hapa chini.

• Tambua mazoea, mawazo au tabia ambayo inatakiwa kubadilishwa.
• Andika chini nini kinatakiwa.
• Rudia PPSR na andika yale uliyoyapata na mipango ya utekelezaji.
• Kumbuka kipindi cha wiki 3 ulichonacho.
• Anza sasa, usiahirishe kwa kitu ambacho unaweza kukianza leo.

Kile unachokianzisha leo ndicho kitachokuwa msingi wa kile kitakachokuwa kesho.

Hakuna utata kati ya mafanikio na kushindwa,kwa sababu mafanikio hayakomi haijalishi kwamba uliwahi kushindwa awali. Kama ulishindwa kufanikiwa mwanzo haimaanishi kwamba wewe umeshindwa.

Usiache woga ukuzuie, jiulize kabla ya kuchukua hatua kubwa  za mabadiliko na maendeleo” kitu gani kibaya kinaweza kutokea?”
Woga wako ni kwamba hakuna kitu kitakachoweza kutokea, lakini kumbuka kwamba sifuri juu ya sifuri bado ni sifuri na hicho kitu juu ya sifuri ni bora kuliko sifuri pekee, hivyo ni kitu bora.

Ninajua kwamba unaliweza, na ninataka uamini hivyo pia. Yaone mafanikio mbele yako na chukua vitendea kazi, au  ”azima” vitendea kazi kwa rafiki yako, na ona kuwa kitu kidogo unachokifanya kitaleta tofauti kubwa.