Analysis of the situationNulägesanalys

Analysis of the situation

We initially talked about development and how change is vital to this process, not forgetting tools and resources.

You will sometimes end up doing something you hate to get what you love (could be power, success, money).

To kick this off, you need to analyse the situation you are in; where do I stand? What am I currently doing? What you can change? What do I need to do differently to make a difference in my situation?

It is important to analyse the results you have as well as the consequences of what you have being doing. We tend to go through four stages of analyzing work or life situations.

  • Denial
  • Defense and Explanation
  • Anger and Aggression
  • Acceptance

Bild1

This is like earlier said a human behavior, when one is confronted by something that might be hard for you to admit, (map and reality), you start to deny, and then begin to explain it to yourself why things are as they are then jump to defense.

The more one becomes convinced about your situation, angrier you become. After a while you begin accept it and right then you allow change to begin. The best thing you can do at this point is fully accept the situation as is, to avoid having to go through the invigorating and energy-consuming process described above. I’ll give an example:

15 years back, a long time I know, as a married father of three children, with my own business, my wife at the time came up to me and said that I did not devote enough time to spend with the children. “I do” I said. Then I explained what I would normally do with the kids. She persisted, and I began to defend myself with, “But you understand that I have to consume so much time to keep a business afloat as well as devote all my time to the family. When the company is doing well, then so is the family.” The discussion became heated getting me mildly annoyed mainly because I felt attacked. The discussion led nowhere, but later that week my 7 year-old-son came up to me, and asked “Daddy, what do you doing?” I explained that I was working on a project, my computer in front of me. “But can’t you do that when we have gone to bed?” Right then I was convinced that my wife was right. I soon accepted the fact that I needed to spend more time with the children.

So what am I meant to do to better myself from the above situation? Ask for help, find out what I need to do to make things better for my family and spare everyone a long discussion.

So my advice is that you must simply accept the situation, and take on what is being said, ask for help and grab the chance to make the change, doing what is required from you. Apparently it works, both in the personal, familial as in business-related situations. I made the necessary changes required to spend more time with children and the result was a happy wife, happy children and above all, a happy me. Maybe if I have listened more I would still have been married… Ah no, I would probably not, but that’s another story.

micael-tanzborn-beemte-15Nulägesanalys.

Alltså, utveckling kräver förändring, och med hjälp av verktyg så gäller det för Dig att skapa den utveckling Du önskar. Ibland är Du kommer Du att hamna i situationer där det Du ska göra är något Du ”hatar” för att få det Du ”älskar”.

För att starta så behövs det dock att vi gör en nulägesanalys, en status på hur det är, var Du står och vad Du gör idag, och vad Du kan förändra, vad för skillnad som ska till för att skapa skillnaden som gör att drömmen eller målet uppnås.

Nulägesanalysen är viktig just för att Du ska analysera vad det är Du gör idag, vad för resultat Du får av det Du gör idag och se vad konsekvenserna blir av vad Du gör idag. Här brukar vi som människor oftast, inte alltid, gå igenom 4 faser av detta nämligen:

  • Förnekelse
  • Förklara & Försvara
  • Förargelse
  • Acceptans som leder till förändring

Bild1

Detta är som sagt mänskligt beteende, när man blir konfronterad av något som man själv inte vill erkänna, (kartan och verkligheten) så börjar man med att förneka, för att sedan börja förklara, vidare till försvar av varför. Desto mer man blir övertygad, ju mer förargad blir man och temperaturen höjs. När så sedan detta har gått över så accepterar man och förändringen kan ta sin början.

Det bästa Du kan göra i detta läge är faktiskt att acceptera, för att slippa gå igenom hela den energikrävande processen som beskrivits ovan. Jag ska ge ett exempel:

15 år sedan, länge sedan, jag vet, som gift tvåbarnsfar med eget företag så kom min dåvarande fru fram till mig och menade på att jag inte ägnade tillräckligt mycket till för barnen. ”Det gör jag visst”, sa jag. Sen förklarade jag vad jag gjorde för något tillsammans med barnen. Hon stod på sig och jag började försvara mig med; ”Men det förstår Du väl, att företaget tar sin tid, och genom företagets bästa så gagnar det även familjen”. Diskussionen blev hetsigare och jag blev milt sagt förargad, eftersom jag kände mig attackerad. Diskussionen ledde ingenstans, men senare den veckan kom min son fram till mig, som då var 7-8 år och frågade; ”Pappa, vad gör Du?” Jag förklarade att jag satt vid datorn och arbetade. ”Men kan Du inte göra det när vi har gått och lagt oss?” Jag blev här övertygad om att min fru haft rätt och accepterade det faktum att jag behövde tillbringa mer tid med barnen.

Om jag i ovanstående exempel direkt accepterat genom att säga; ”Säger Du det? Intressant, hur och vad vill Du att jag att jag gör för att bättra mig?” så hade vi sluppit en lång, infekterad diskussion.

Så mitt råd är att Du ska helt enkelt acceptera, ge den andra parten rätt, och ta till Dig vad som sägs, be om hjälp och sen ta tag i förändringen som krävs. Som synes, så fungerar detta både i personliga, familjära som i företagsrelaterade situationer.

Efter min uttalande, så gjorde jag vad som krävdes för att tillbringa mer tid med barnen och resultatet blev en glad fru, gladare barn och framförallt en glad jag. Jag kanske hade varit gift med henne fortfarande om jag hade lyssnat mer på vad hon hade att säga? Aaah, nej.. Men det är en annan historia.

micael-tanzborn-beemte-15