Scattered thoughts…Spridda tankar…Mawazo kidogo kidogo…

Scattered thoughts on a little bit of everything.

Goals, results and dreams.
I am writing about the aims, I type about consequences and I print visual images.
It sounds so good, it seems so easy and it seems so obvious, natural and true.
It’s just to get a grip, set your goals and do what it takes. Basically, just face it.

Well, what if it were as simple as it sounds, to just do it, just go ahead, be full of purposes and keep focused to do what it takes to create a difference and achieve results.

But there may be times when you feel like you’re hanging on a ledge. You hang on at the tip of the fingers, it’s slippery and dark, menacing and scary. Everything feels unreal and you’re afraid of losing the grip, falling down against the sharp rocks or in the dark, stormy and endless black ocean.

Bild11

Your environment consists of an endless force pulling you to do both this and that like a puppet. You have no ability of self-control, so you rely entirely on the  hands of an environment that does what is best for itself, without thinking about what it is that you want, you wish and need. A world that is filled with a bunch of musts and obligations.

Bild10

Or you see that everything is hell with the picture of desperation creeps up on you like unwelcome guest. You are swallowed by the hands of dark and evil thoughts that will make you sink deep into hopelessness and despair.

Bild111

Maybe it’s the ocean screaming loudly beneath you, with no idea how high the waves are or how hard they hit, how fast they come at you. The sound of the howling wind, the rumble of thunder, flashes and blasts of lightning. It’s dark! It’s cold! Infinite darkness.

Bild43

Sometimes it can even seem inconsolable, terrible and death-like. The ground crumbles with chaos on one side that does not quite compensate for the calmness on the other side. The rampaging wild fire is not replaced by the soothing tranquility. Thoughts about death, destruction and giving up create a vacuum! Nothingness!

Bild12

The burden to bear in life takes you down on your knees, stress and weight means that each step is unbearably heavy, painful and considered insurmountable. The ground is coloured red with blood and the thorny crown you wear, drains you of energy. Your stamina and all your strength will disappear with it.

Bild33

From the depth of your throat, you shout, a never ending scream, a cry for help. Your roaring scream is not heard, nowhere, not by anyone! No air, breathing is hard, inhaling and exhaling is a pain, and the green peaceful landscape is as utopia.

Bild35

Or perhaps as you sit there by yourself, empty thoughts, glassy and glossy eyes and you are sweating along your back. Trembling hands, heavy breathing and your heart rate speeds. Despair and frustration have grown into apathy and feel more substantial than anything else around you but you keep wondering how it ends.
Empty words about everything will change to the better, there will be sunshine after the rain.  Do not give up, feels more like empty phrase. You have reached the point where you do not see any turning back, do not see the light or the solution, but only sees the obstacles, insurmountable and monstrous.

Bild34

You take a walk, do not notice if it is raining or if the sun is shining, your eyes glued to the ground to avoid meeting someone who asks the question, the question you do not want to hear and question you have no good answer to.
Sometimes you will sit on a chair or lie in bed and don’t have the strength go anywhere; you feel like an invisible hand holds you down, it stops and prevents you from doing anything.

Bild36
You feel like a failure, damned and dirty, with no help, no one will listen to you, without any kind of hope.
You do not want to live but you do not want to die either, your vacuum is obvious, you see no way out, and there is not a single sign of a possible way out, and if there is one it is stopped either by the practical and mundane obstacles, or it requires from you strength you do not have and an energy that has no sense of purpose that you find hard to find. The motivation that was there before, naturally, has disappeared and been replaced by discouragement and to some extent destructiveness. You have gone to take each day as a long day’s journey into the night instead of seeing the day as a step, a reason for reaching that goal, that dream that were so obvious some time ago. You are full of shattered illusions, broken promises and crushed hopes, all in a mess.
Bild17
When you get something done and think that it will be made undone.
“Place in the basket!” You begin to think that you can’t change anything; accept the fact that you are nothing, a worm, a grey mass that will humbly and gratefully receive the heavenly graces, if you are worth them of course. Try nothing, “place in the basket” and accept life and your situation as it is. End of story. Who do you think you are?

What do you do?
What is there to do?
How do you go from here?
Who is there and understands you?

Does my blog help you, can you get the support of my written thoughts and is there any substance to the written words, the pronounced sentences, and the good advice?

Or are they just empty words, quotes and clichés you can get by without?

If it is so that you are there, I’m not saying that you are, but if you are, how can I help you, and what can I do through this medium support you.

Is it possible?
Is it feasible?

Please let me know.

I end with a quote, yes yet another quote:

“Sometimes there are no words. No clever quotes to neatly sum up what’s happened that day… sometimes the day… just… ends.”

Aaron Hotchner

Paintings by Micael TanzbornLite spridda tankar om lite av varje.

Jag talar om mål, jag pratar om resultat och jag språkar om drömmar.

Jag skriver om syften, jag textar om konsekvenser och jag ordar om synbilder.

Det låter så bra, det verkar så lätt och det förefaller så självklart, naturligt och sant.

Det är ju bara att ta sig i kragen, sätta sina mål och göra vad som krävs, helt enkelt.

Ja, tänk om det vore så enkelt som det låter, att bara ta och göra det, att bara sätta igång och att bara målfokuserat och koncentrerat göra vad som krävs, skapa en skillnad och åstadkomma resultat.

Men ibland finns det kanske stunder när Du kanske känner det som om Du hänger på en klippavsats. Du hänger i fingrarnas yttersta spets, det är halt och mörkt och hotfullt skrämmande. Allt känns overkligt och Du är rädd att förlora taget, och handlöst falla ner mot de hotande och vassa klipporna eller i det mörka, stormande och oändligt svarta havet.

Bild11

Din omvärld består av att alla rycker i Dig, vill att Du ska göra än det ena, än det andra, Du har blivit en marionett, utan egen styrförmåga, helt förlitad och i händerna på en omgivning som gör vad som är bäst för Dem, utan att tänka på vad Du vill, vad Du önskar och vad Du behöver. En värld som är fylld av en massa måsten, obligationer.

Bild11

…eller ser Du det som om allt är åt helvete och bilden av desperation smyger sig på Dig som en ovälkommen gäst. Du slukas av händer svarta och tankar onda som får Dig att sjunka djupt ner i hopplöshet och förtvivlan.

Bild111

Kanske är det som hela havet stormar högljutt skrikande, och Du vet inte hur höga vågorna slår och i vilken fart de kommer med. Du hör hur vinden tjuter, hur åskan mullrar och blixten dundrar. Det är mörkt, det är kallt och det är oändligt svart.

Bild43

Ibland kan det även kännas otröstligt, fruktansvärt och dödslikt. Marken rämnar, och kaoset på ena sidan kompenserar inte lugnet på andra sidan. Eldens vilda framfart ersätts inte av den rogivande stillheten. Tankar om död, förintelse och slut orsakar ett vakuum, ett intet.

Bild12

Bördan att bära i livet får Dig ner på knä, påfrestningen och tyngden gör att varje steg är oändligt tung, smärtsam och ses oöverstiglig. Marken färgas röd och törnekronan Du känner Du har på Dig tömmer Dig på kraft och energi, orken försvinner och styrkan med den.

Bild33

Ur strupen kommer ett skri, ett avgrundslöst skrik, ett rop på hjälp. Vrålet hörs inte, det stockar sig, ingen luft tar sig vare sig in eller ur Din strupe och grönskans rogivande landskap ses som utopiskt.

Bild35

Eller kanske så sitter Du där själv, helt ensam med inget annat i närheten än ett tomt bord. Dina tankar är tömda, Din blick glansig och kallsvetten kryper efter ryggen. Händerna darrar, andningen är tung och pulsen rusar. Håglösheten, uppgivenheten och apatin känns mer påtaglig än allt annat kring Dig och Du undrar stilla hur det slutar.

Bild34

Tomma ord om att allt löser sig, det kommer sol efter regn och ge inte upp, känns mer som tomma fraser. Du har nått en punkt där Du själv inte ser någon återvändo, inte ser solen eller lösningen, utan endast ser alla hinder, oöverstigliga och monstruösa.

Du tar en promenad, märker inte om det regnar eller om solen skiner, blicken fastnaglad i backen för att slippa möta någon som ställer frågan, frågan Du inte vill höra och frågan Du inte har något bra svar på.

Bild36

Du sitter på stolen eller ligger i sängen och orkar inte ta Dig för något för det känns som en osynlig hand håller Dig nere, stoppar Dig och hindrar Dig från att göra något.

Du känner Dig misslyckad, förtappad och skitig, utan någon som hjälper, utan någon som bara lyssnar, utan något som helst.

Du vill inte leva men Du vill heller inte dö, Ditt vakuum är påtagligt, Du ser ingen utväg, och kommer det en tanke med en möjlig utväg, så stoppas den antingen av praktiska och världsliga hinder eller så kräver den av Dig en styrka Du inte har, en energi som har tagit slut eller en målmedvetenhet som Du har svårt att finna. Motivationen som fanns där naturligt förr, har slocknat och ersatts av missmod och till viss mån även destruktivitet. Du har gått till att ta varje dag som en lång dags färd mot natt istället för att se dagen som ett steg, en anledning till att nå det där målet, den där drömmen och det där syftet som var så självklart för en tid sedan.

Bild17

Du har fullt av krossade illusioner, brutna löften och sönderslagna hopp, allt i en enda röra.

Samtidigt som de gånger Du faktiskt får något gjort och tänker att nu vänder det, så blir det redan gjorda ogjort, eller vänder tillbaka med ett stort NEJ.

”Plats i korgen!” Tro inte att Du kan ändra på något, acceptera det faktum att Du är intet, en larv en grå massa som ödmjukt och tacksamt ska emottaga himlens nådegåvor, om Du nu är värd dem. Pröva inget, ”plats i korgen” och acceptera livet och Din situation som den är. Punkt slut. Vem tror Du att Du är egentligen?

Vad gör Du då?

Vad finns det då att tillgå?

Hur går Du vidare?

Vem finns där och förstår Dig?

Hjälper min blogg då, kan Du få stöd av mina skrivna tankar och finns det någon substans av de skrivna orden, de uttalade meningarna och de goda råden?

Eller är de bara floskler, citat och klyschor som Du kan klara Dig utan?

Om det är så att Du befinner Dig där, jag säger inte att Du gör det, men OM Du gör det, HUR kan jag hjälpa Dig, och vad kan jag göra för att genom detta medium stötta Dig.

Går det?

Är det möjligt?

Dela med Dig av Dina tankar och låt mig få veta.

Jag slutar med ett citat, precis, ytterligare ett citat:

“Sometimes there are no words. No clever quotes to neatly sum up what’s happened that day… sometimes the day… just… ends.” Aaron Hotchner

Målningar av Micael TanzbornMawazo kidogo kidogo angalau katika kila kitu

Malengo, matokeo na ndoto.

Ninaandika kuhusu malengo, Ninaandika kuhusu matokeo na ninachapisha picha za maono.
Inaonekana kama jambo zuri, inaonekana ni jambo rahisi, ni asili na ukweli.
Ni kung’ang’ania , weka malengo yako na yatekeleze kwa ghalama yoyote. Kwa kifupi, pambana.

Safi, vipi kama ingekuwa rahisi kama inavyosemekana, kufanya tu, kuendelea tu,  kuwa mtu mwenye dhamila na endelea kufanya kwa ghalama yoyote ili uweze kufanikisha malengo kuleta tofauti na kupata matokeo.

Lakini kuna wakati mwingine unahisi kwamba unaning’inia kwenye ukingo. Unajishikilia kwa ncha za vidole, kunautelezi na giza sana, hatari na inatisha sana. Kila kitu kinaonekana kama sio halisi na unaogopa kuanguka, kuanguka chini katika miamba mikali/iliyochongoka au katika giza nene, mawimbi na bahari nyeusi kina kirefu.

Mazingira yako yanakuvuta kufanya hiki na kile kama mwanasesele. Huna uwezo wa kujiongoza mwenyewe, kwa hiyo unaingia katika mikono ya mazingira ambayo yanafanya kile kilicho bora kwa ajili yake tu, bila kufikiri hiki unachokitaka ni nini. Katika dunia ambayo imejaa shurti.

Au unaona kwamba kila kitu katika picha za kuogopesha kukatisha tama, au kama mgeni asiyetakiwa. Umemezwa kwa mikono ya giza na mawazo ya kishetani ambayoyatakufanya uangamie na kupotea kabisa.

Labda ni bahari ambayo inakupigia kelele, bila kuelewa mawimbi ni makali kwa kiasi gani, yanakuja kwako kwa kasi gani. Sauti ya upepo mkali, radi, miale ya radi,ngurumo za radi, giza nene, baridi kali.

Wakati mweingine inaweza kuwa huzuni kubwa sana, hatari na hata kuhatarisha maisha. Mapambano yanaendelea kwa upande mmoja ambao hauwezi kutuliza hali ikawa ya kawaida tena. Moto mkali porini hauwezi kunyamazishwa kwa maneno tu, eti hakuna shida, usihofu. Mawazo kuhusu kifo, uhalibifu na kukata tamaa hayaleti matokeo mazuri!

Kubeba mzigo wa maisha utakushua chini, msongo wa mawazo na uzito maanayake ni kwamba kilahatua ni ngumu, maumivu na matatizo yasiyotatulika. Ardhi ina rangi nyekundu kutokana na damu na taji la miiba ulilovaa, linakumaliza nguvu. Uwezo wako na nguvu zako vyote vitapotea.

Unaongea kwa sauti kubwa, kutoka katika koo lako, kilio kisichoisha, kilio cha msaada. Kilio chako hakijasikika mahali popote, wala na mtu yeyote! Hakuna hewa, kupumua ni kazi ngumu, na ardhi nzuri ya kijani nikama kitu kisicho na maana.

Au labda unapokaa peke yako, mawazo ya upweke, macho yako maangavu sasa unatokwa na jasho mgongoni. Mikono inayotetemeka, unapumua kwa shida na moyo wako unakimbia sana. Hisia za kukata tamaa zimekujaa na mawazo mengi na unajiona kama kitu kisicho na thamani tena, umekaa tu unaaangalia mwisho wake ni nini.

Kukaa kimya katika kila jambo kutaweza kubadilisha kuwa hali nzuri, kutakuwa na jua baada ya mvua. Usikate tamaa, fikiria kama hakuna kitu kimetokea. Umefikia hatua ambayo unaona kama hakuna matumaini ya kurudi nyuma, huoni mwanga au suluhisho, lakini unaona vikwazo tu, makosa na mapungufu.

Unatembea, hata hujui kama jualinawaka au mvua inanyesha, macho yako yameinamia chini ili usikutane na mtu ambaye atakuuliza maswali, maswali ambayo hutaki kuyasikia na kwa maswali ambayo huna majibu mazuri. Wakati mwingine unakaa katika kiti au unalala kitandani kwa kuwa huna mahalipa kwenda; unahisi kama kuna mkono ambao hauonekani unakuzuia, unakuzuia kufanya vitu.

Unahisi kam mtu aliyeshindwa, mtu mchafu, asiye na msaada,hakuna mtu atakusikiliza, huna tumaini lolote.

Hutaki kuishi na hutaki kufa pia, huoni njia, na hakuna hata njia moja ya kukupa mwanga, na kama ipo moja imezuiliwa labda kwa vikwazo visivyoeleweka, au inahitaji nguvu ambayo hauna auni vigumu kuipata. Uwezekano uliokuwapo awali umepote kwa sasa na badala yake uhalibifu na kuvujwa moyo ndiko kumetawala. Umebadilisha mwelekeo wako na kuufanya usiku ndio muda wakufanya mambo yako badala ya mchana, mambo yale ambayo ulitaka kuyatekeleza tangu wakati ule. Umejaa ahadi zisizotekelezeka, matumaini yaliyovunjika, yote hayawezekani.

Unapokamilisha jambo halafu ukafikiria kwamba litarudishwa nyuma.When you get something done and think that it will be made undone.
Unaanza kufikiri kwamba huwezi badilisha kitu chochote; kubali ukweli kwamba wewe si kitu wewe  ni mmoja kati ya kundi kubwa ambalo litapokea rehema kutoka mbinguni, unasubiria kuletewa katika kikapu, hujaribu kitu, kukubalimaisha na hali yako kama ilivyo. Mwisho wa habari. Unafikiri wewe ni nani?

Unafanya nini?
Kuna nini cha kufanya?

Unatokaje hapa?

Nani yupo kwa ajili yako na nani anakuelewa?

Je, ukurasa wangu unakusaidia, unaweza kupata msaada katika maandiko yangu, kuna kitu chochote kizuri katika maandiko yangu, neno, sentensi na ushauri mzuri?

Au haya ni kama maneno matupu, nukuu ambazounaweza kupata popote?

Sasa kama upo hapa, sisemi kwamba upo hapa, ila kama upo hapa, unataka nikusaidie nini? Nini nifanye ili nikusaidie kupitia mtandao huu.

Je, inawezekana?
Je,inawezekana?

Tafadhali nijulishe.

Ninamalizia na nukuu moja, Ndio nukuu nyingine:

“Wakati mwingine hakuna neno. Hakuna nukuu bora ili kuhitimisha kilichotokea siku ile… wakati mwingine siku … inaisha tu”

  • Aaron Hotchner